AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

Horseback riding "Circassian Farm"


החווה הצ'רקסית

Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама иIэнэгъунэ дахэхэм зэфэшъхьаф щы зекIохэр къетэгъэкIокIых.

facebook.com

Ⓐ Israel, Kfar-Kama.