AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

כלכלת ארה"ב הצטמצמה ב -31.7% עקב המגיפה

על רקע התפשטות נגיף הקורונה ואמצעי ההסגר שהונהגו במדינה, מודיע משרד המסחר האמריקני על שיא של ירידה בתוצר הלאומי. השעיית הפעילות העסקית, סגירת חנויות, מלונות ומסעדות וירידה בהוצאות הצרכנים הובילו לכך שברבעון השני הכלכלה קרסה ב -31.7% במונחים שנתיים.

שיעור האבטלה במדינה עדיין גבוה, אם כי הוא ירד ל -10.2% ביולי. כמיליון אמריקאים מבקשים פיצויים מדי שבוע.