AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

קאפיאד - ארגון אנשי העסקים הצ'רקסים הגדול בעולם הצ'רקסי

בעולם הצ'רקסי פועלים כמה ארגונים של אנשי עסקים. במולדת הצ'רקסית, רובם קשורים מנהלית לממשלות הרפובליקות הצ'רקסיות: אדיגאיה, קברדינו-בלקריה וקרצ'אי-צ'רקסיה.

בתפוצה הצ'רקסית, ארגון אנשי העסקים הכי גדול נמצא בטורקיה והוא נקרא "קאפיאד - ארגון אנשי העסקים הקווקזי" בארגון חברים מאות אנשי עסקים צ'רקסים. המטרה העיקרית של הארגון הוא שיתוף פעולה עסקי בין אנשי עסקים צ'רקסים מטורקיה עם אנשי עסקים מהמולדת הצ'רקסית בקווקז וכן עם אנשי עסקים ממדינות אחרות בעולם. הארגון פועל באופן קבוע ומקיימת כנסים מדי שנה.

אתר האינטרנט של הארגון  kafiad.org (שפה טורקית).

נזכיר שמספר הצ'רקסים בעולם מגיע עד 7 מיליון - מיליון איש במולדת הצ'רקסית, 5.5 מיליון בטורקיה וחצי מיליון בשאר העולם.