AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

התאחדות אנשי העסקים הצ'רקסים בסאמסון התחיל לפעול באופן רשמי

התאחדות אנשי העסקים הצ'רקסים בעיר סמסון בטורקיה, החל את עבודתו לפני כ -3 שנים ויצא להגביר את הקשר של הקהילה העסקית הצ'רקסית ולתרום לכלכלת המדינה, ההתאחדות נרשמה באופן רשמי ברשם הארגונים בטורקיה בסוף יולי 2020.

בישיבה של הדירקטוריון שהיה בסמסון נבחר סונה אקבאש לנשיא ההתאחדות,  ואשר ישמש בתפקיד הזה למשך 3 שנים. כמו כן נבחר ששה אנשים לחברות בדירקטוריון של ההתאחדות.

אתר האינטרנט של ההתאחדות: cerkesisinsanlari.com
דף הפייסבוק: web.facebook.com