AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

שיא של קציר האורז באדיגאיה - 50.5 אלף טון

קציר האורז ברוטו באדיגאה בשנת 2020 הסתכם ביותר מ- 50.5 אלף טון, כך מדווח אינטרפקס על פי הודעתו של משרד החקלאות של הרפובליקה.

לדברי נציג המשרד, בשנה שעברה המסיק הגולמי של האורז ברפובליקה הסתכם ב 44.3 אלף טון. כך, השנה אינדיקטור זה צמח ב -14%.

השטח של גידול האורז הסתכם השנה ביותר מ- 9.6 אלף דונם, שהם 18.5% יותר משנה קודמת. התשואה הממוצעת הייתה 52.5 סינת/ 10 דונם.

התשואה הגבוהה ביותר ברפובליקה צוינה במחוז קרסנוגווארדיסקי - 71.4 סינת / 10 דונם. במקביל, היזם הפרטי אמראן שחאלאכו קצר (96 סינת/ 10 דונם) שמהווה שיא ברפובליקה.