AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

בטורקיה "מוצרי הכפר" מייצרים גבינה צ'רקסית

במולדת הצ'רקסית (קווקז) הפכה הגבינה הצ'רקסית לאחד מסמליה של הרפובליקה של אדיגאיה ואשר בה המייצרים במפעלים רבים וכן מייצאים למדינות רבות בעולם.

בטורקיה, שם קהילה גדולה של צ'רקסים, החלו גם לייצר גבינות צ'רקסיות בכמויות מסחריות.

היום אנו מציגים בפניכם את הגבינה הצ'רקסית המיוצרת בכפר אידריסקורו בטורקיה. שם העסק המייצר את הגבינה ומוצרים אחרים הוא "מוצרי הכפר" (Köyden Ürünler).

הנה עמוד הפייסבוק של החברה: facebook.com.

אתר האינטרנט: koydenurunler.com