AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Cumhuriyetimizde inşaat sektörünün gelişmesi için

‘DOM.RF’ Company genel müdürü Vitalıy Mutko ve Adıge Cumhuriyeti Lideri Kumpıl Murat Moskova’da bir araya geldi. Yapılan toplantıda söz konusu company ile Cumhuriyetimizde inşaat sektörünü gelişimi konusu ele alındı.

Adıgey Lideri Kumpıl Murat Mutko’ya Cumhuriyetimizin yapılmasını planladığı çalışmalarında gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti. Konuşmasında inşaat sektörü ve kent imarı konusunda federal merkez ile olan ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerini belirtti.

«DOM.RF»  bankası müdürü Vitaliy Mutko Adıge cumhuriyeti ile sıkı ilişki içerisinde olmak istediklerini belirtti ayrıca inşaat alanındaki devlet politikasının cumhuriyette hayata geçirilmesi konusunda company’nin sahip olduğu olanaklara da değindi.

 Vitalıy Mutko «Companymizin hedeflediği amaç konut fiatlarının ucuzlatılması, halka ipoteklendirme konusunda kolaylıklar sağlanmasıdır. Adıgeyde yaşayan halkın bir kısmına kolaylaştırılmış ipotek olanağı sunmaya hazırız, finansal anlamda ortak projelere hazırız. DOM.RF bankası uzmanları Adıgey inşaatçıları ile çalışmaya bu konuda gerekli desteği sağlamaya hazırlar.», —dedi.

DOM.RF Bankası müdürü ayrıca Cumhuriyette atıl durumda bulunan federal arazilerin faydalı kullanımı üzerine programlar düzenlemelerinin de iyi olacağını belirtti.

Adıgey lideri Kumpıl Murat; « — İnşaat alanında projelere para salımı konusunda çağdaş normlara uyulmaya başlandığında, ipotek anlamında borçlandırmalar yapılırsa,  daha önceleri atıl durumda olan araziler  de kullanılmaya başlanırsa cumhuriyette sektör kalkınma gösterir. Bu yüzden DOM.RF Company ile ilişkilerimizin geliştirilmesinin gerektiğini düşünüyorum.  Companynin sahip olduğu tecrübe ve programlardan faydalanmamızın Adıgey yaşayanlarına fayda sağlayacağını, konut edinme konusunda onlara kolaylık sağlayacağını düşünüyorum », — dedi.

Adıge Cumhuriyeti Tl’ışhası Basın Bürosu

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi