AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

בשנת 2020 באדיגאיה נבנו 23 מרפאות

במהלך שנה 2020, במסגרת הפרויקט הלאומי "בריאות" ברפובליקת אדיגאיה במחוזות מייקופ, ג'אג'ה, שוגן, קושחאבל, תאחתמקואי ותאוצ'וז', נבנו 23 מרפאות. לפרויקט הזה הוקצו 86 מיליון רובל מהתקציב הפדרלי.

כפי שפורסם בשירות העיתונות של ראש הרפובליקה, היום כל המרפאות האלה נכנסו לשירות והם עומדים בדרישות שנקבעו, ישנם כל התנאים לעבודת הצוות ולקבלת החולים. בכל מרפאה יש גם בית מרקחת.

לא מזמן נשיא רפובליקת אדיגאיה מוראת קומפילוב במהלך ביקורו בחלק מהמרפאות האלה ציין כי מתן טיפול רפואי לאוכלוסייה באזורים הכפריים צריך להיות בראש סדר העדיפויות בעבודתם של ראשי המחוזות וראשי הכפרים.

נשיא אדיגאיה מוראת קומפילוב (שמאל) משוחח עם עובדי המרפאה