AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

פינלנד תעבור למקורות אנרגיה חלופיים בשנת 2050

צילום: evwind.es

פינלנד לא מתכוונת להמשיך להתקיים על חשבון משאבי הטבע. המדינה מנסה להתמקד בפיתוח מקורות אנרגיה חלופיים.

מומחים מהאוניברסיטה הטכנית בעיר Lapeernant מקווים לפיתרון מוצלח לסוגיות הקשורות להכנסת שיטות ייצור אנרגיה חדשות.

על פי טכנולוגיות חדשות, פינלנד תעבור לחלוטין לאנרגיה ממקורות חלופיים עד שנת 2050.

הודות לטכנולוגיה הבסיסית, מדענים יוכלו לפתור בעיות מורכבות רבות.

מומחים בטוחים שפינלנד מסוגלת להשיג כמות גדולה של אנרגיה סולארית, רוח ודלק ביולוגי. הבעיה העיקרית ביישום פרויקט כזה היא זמינות ההחלטות הפוליטיות וההשקעות הכספיות.

למרות הקשיים הגדולים, הרשויות הפיניות, בתמיכת מדענים, מתכוונות להתייחס לנושא זה ברצינות רבה, וכבר הושקו החלטות מסוימות ליישום הפרויקט.