AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

אדיגאיה תקבל 450 מיליון רובל לפיתוח האזורים הכפריים

ממשלת הפדרציה הרוסית כללה את רפובליקת אדיגאיה בין הישויות בפדרציה, שתקבל סובסידיות נוספות על מנת להבטיח התפתחות מקיפה של האזורים הכפריים, כך דיווח שירות העיתונות של ראש אדיגאיה. לרפובליקה כבר הוקצו כמעט 450 מיליון רובל.

סובסידיות נוספות מהתקציב הפדרלי יופנו לתמיכה בבניית דיור ברפובליקה בתנאי "משכנתא כפרית" מועדפת, כמו גם בפיתוח תשתיות כפריות.

הרפובליקה כבר הכינה פרויקטים של פיתוח באזורים הכפריים, שמתוכננים להקים או לבנות מחדש בעזרת סובסידיות פדרליות, אלה מתקני תשתית קהילתיים, כבישים, גני ילדים ומתחמי ספורט.