AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

בקברדינו-בלקריה ייצור בעלי החיים גדל בכמה אחוזים

על פי הנתונים הסטטיסטיים של סטאט-צפון-קווקז בארגונים החקלאיים ברפובליקת קברדינו-בלקריה בשנת 2020, הופקו בעלי חיים ועופות לשחיטה במשקל חי של 35.8 אלף טון, שהם 3.8% יותר מאשר בשנת 2019, כך מדווח סוכנות ריא קברדינו-בלקריה.

כמו כן, עד סוף שנת 2020, ייצור החלב בארגונים חקלאיים ברפובליקה גדל והסתכם ב -76.5 אלף טון או 106.7% לעומת 2019. ⠀

ביצי עוף בארגונים חקלאיים ברפובליקה קיבלו 37 מיליון חתיכות, ועלו על הייצור של 2019 ב -4.9%. כמו כן, הייצור של ביצים מתרנגולת מטילה אחת גדל ל- 243 ביצים לעומת 240 בשנת 2019.