AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

באדיגאיה יש ירידה במספר הנדבקים בוירוס הקורונה

ברפובליקת אדיגאיה, בשבועיים האחרונים יש ירידה במספר הנדבקים בוירוס הקורונה, היום הממוצע עומד על 40 איש ביום. בחודש ינואר הממוצע היה 80 איש ביום ובחודש דיצמבר היה 100 איש ביום.

מאז תחילת המגפה, באדיגאיה נדבקו במחלה 13160 איש , מתוכם נפטרו 122 איש , החלימו 11300 איש.

בשתי הרפובליקות הצ'רקסיות האחרות, קברדינו-בלקריה וקרשאי-צ'רקסיה, גם כן יש ירידה במספר הנדבקים בוירוס הקורונה.