AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

בשנת 2020 בנאלצ'יק נבנו כ -290 אלף מ"ר של דיור

על פי המידע של הממשל המקומי של העיר נאלצ'יק, בירת רפובליקת קברדינו-בלקריה, בשנת 2020, על שטח מחוז העיר, בנו 3,240 דירות חדשות, ששטחן הכולל היה 289.9 אלף. מ"ר. בהשוואה לשנת 2019, שטח הדיור המוזמן גדל ב -2.7%, כך מדווח סוכנות הידיעות ריא קברדינו-בלקריה.

במקביל, היקף העבודה שבוצע לפי סוג הפעילות "בנייה" על ידי ארגונים גדולים ובינוניים בעיר נאלצ'יק בשנת 2020 הסתכם ב -499.3 מיליון רובל, אשר במחירים דומים הוא 101.8% לרמה של 2019.