AdygBusiness - business blog                                      English     Адыгэ     Русский     עברית     عربي     Turkçe                       Maykop:
 

בקברדינו-בלקריה יש צורך ב- 43 אלף טון דשנים

ברפובליקת קברדינו-בלקריה, הצורך בדשנים מינרליים לכל מתחם עבודות השדה העונתיות בשנת 2021 הוא 43 אלף טון בחומר פעיל או 113% בהשוואה לשנה שעברה.

עד היום רכשו החקלאים בקברדינו-בלקריה 30 אלף טונות של דשנים מינרליים, או 70% מהצורך. ⠀

הבאת הדשנים נמשכת למילוי הצורך, כך מוסר משרד החקלאות של הרפובליקה.