AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

באדיגאיה מקימים ארגון של אנשי עסקים בשם - תצורה חדשה

צילום: theopencollege

ברפובליקה של אדיגאיה מתוכנן להקים ארגון ציבורי בין אזורי של עסקים קטנים ובינוניים בשם "תצורה חדשה".

על פי המשרד לפיתוח כלכלי של הרפובליקה ,"תצורה חדשה" מהווה פלטפורמה לדיאלוג מקצועי אפקטיבי בין בעלי ומנהלי עסקים קטנים ובינוניים, נציגי רשויות אזוריות, כמו גם פעילים אזרחיים ואישי ציבור.

אחת המשימות העדיפות היא לתמוך ביוזמות עסקיות שמטרתן לפתח את האחריות החברתית של יזמים.

לפני הפתיחה הרשמית של הארגון יתקיים ישיבה לבחירת היו"ר.