AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

יזמי אדיגאיה קיבלו 37 מיליון רובל הלוואות מועדפות

צילום: המשרד לפיתוח כלכלי של אדיגאיה

במסגרת הפרויקט הלאומי "עסקים קטנים ובינוניים ותמיכה ביזמות פרטית" ברפובליקה של אדיגאיה, עסקים קטנים ובינוניים יכולים ליהנות מתמיכה כספית ממוקדת. בפרט, קרן התמיכה הממשלתית ביזמות באדיגאיה חילקה הלוואות מועדפות בסך 12.75 מיליון רובל לחמישה יזמים. כך הודיע ​​ראש המחלקה הכללית במשרד לפיתוח כלכלי וסחר של הרפובליקה, אולג נשריטוב.

כספי הלוואות מונפקים למילוי הון חוזר, רכישת רכוש ויצירת מקומות עבודה חדשים. הסכום המינימלי הוא 50 אלף רובל, הסכום המקסימלי לא יכול לעלות על 5 מיליון רובל. תקופת ההפרשה המינימלית היא 3 חודשים, והמקסימום הוא 36.

בסך הכל, מתחילת השנה, הקרן לתמיכה ביזמות הוציאה הלוואות מועדפות ל -17 עסקים קטנים ובינוניים באדיגאיה בסך כולל של 37.3 מיליון רובל.