AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

בקברדינו-בלקריה היקף הפעולות באמצעות כרטיסי תשלום גדל ב- 80 אחוז

בשנת 2020 בוצעו כ- 35 מיליון עסקאות בשטחה של רפובליקת קברדינו-בלקריה לתשלום עבור סחורות ושירותים בכרטיסי תשלום. בהשוואה לנתוני שנת 2019, אינדיקטור זה צמח בכמעט 80%. במקביל, היקף העסקאות הללו גדל בכמעט 47% והסתכם ב -1 בינואר 2021 בכ -24.6 מיליארד רובל - כך מדווח Ria KBR.

החל מ -1 בינואר 2021 ישנם 536 כספומטים ו -6,766 מסופים אלקטרוניים בקברדינו-בלקריה. המספר הכולל של ציוד כזה אשר נרכש ברפובליקה גדל ב 33.5% בהשוואה לנתונים החל מ -1 בינואר אשתקד.