AdygBusiness - business blog                                      English     Адыгэ     Русский     עברית     عربي     Turkçe                       Maykop:
 

קברדינו-בלקריה מגדילה את ייצור החשמל

בשנת 2020, מפעלי מתחם הדלק והאנרגיה של רפובליקת קברדינו-בלקריה ייצרו 538.8 מיליון קילוואט (שעות), שהם 32.8 אחוזים מכל הצריכה של הרפובליקה, כך מדווח סוכנות kbrria.

ייצור החשמל של הרפובליקה גדל במהלך השנה ב -28.5 אחוזים.