AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Мэкъумэщ лэжьыгъэхэм ягъэбэжъу хэхъоным пае Адыгеим лабораторие шъхьаф щагъэпсыщт

Чlыгум ыкlи къэкlыхэрэм яуплъэкlунхэр зыщашlыщтыхэ лабораториер шlыгъэным пае хъызмэтшlапlэу "Мэкъумэщ химическэ лабораторием" хэбзэ къулыкъухэм ишlуагъэ рагъэкlыщт. 

Тэхъутэмыкъое районымкlэ къуаджэу Бжыхьэкъоежъым дэжь чlыгоу зы гектар хъурэм инвесторхэм ащ пае псэуалъэхэр щагъэуцущтых. Зэпымыоу лэжьэным ыкlи чэщ-зымафэм къыкlоцl уплъэкlун 10.000 фэдиз ышlыным тегъэпсыхьэгъэщт.