AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

Мэкъумэщ лэжьыгъэхэм ягъэбэжъу хэхъоным пае Адыгеим лабораторие шъхьаф щагъэпсыщт

Чlыгум ыкlи къэкlыхэрэм яуплъэкlунхэр зыщашlыщтыхэ лабораториер шlыгъэным пае хъызмэтшlапlэу "Мэкъумэщ химическэ лабораторием" хэбзэ къулыкъухэм ишlуагъэ рагъэкlыщт. 

Тэхъутэмыкъое районымкlэ къуаджэу Бжыхьэкъоежъым дэжь чlыгоу зы гектар хъурэм инвесторхэм ащ пае псэуалъэхэр щагъэуцущтых. Зэпымыоу лэжьэным ыкlи чэщ-зымафэм къыкlоцl уплъэкlун 10.000 фэдиз ышlыным тегъэпсыхьэгъэщт.