AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

הצ'רקסים בטורקיה מקימים מערכת לשיפור הסולידריות הכלכלית הפנימית

בוועדת היוזמה והתעסוקה של התאחדות הארגונים הצ'רקסיים בטורקיה "קאפפיד", תיכננו לחלק את המקצועות של החברים בכל העמותות המזוהות עם קאפפיד לקבוצות מגזריות בתוך מערכת אחידה.

המטרה העיקרית של המערכת היא להקים תשתית שיביא תועלת כלכלית וחברתית וזאת ידי פגישה ותקשורת מהירה בין כל בעלי המקצוע בכל התחומים. 

כל חבר יכול לתרום לעבודה זו על ידי מילוי הטופס בקישור למטה, וכך כל חבר יוכל לתמוך בסולידריות הפנימית ושיתוף הפעולה בין חברי ההתאחדות ובמיוחד בתקופה קשה זו של מגפת קורונה וירוס.