AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

באדיגאיה המגיפה לא השפיעה על הגידול במספר העסקים

ברפובליקה של אדיגאיה, למרות המגיפה, בשנה האחרונה חלה עלייה במספר העסקים הקטנים והבינוניים, למרות ומספר העסקים שנפתחו בפדרציה הרוסית כולה ירד ב -4%. כך דיווח משרד הפיתוח הכלכלי והמסחר של הרפובליקה.

לדברי המשרד, תמיכה משמעותית ניתנת לעסקים קטנים ובינוניים באדיגאיה.

בשנה שעברה, במסגרת הפרויקט הלאומי "חברות קטנות ובינוניות ותמיכה ביוזמות", סכום התמיכה עלה על 240 מיליון רובל. במקביל, כל הפונקציונליות של מתן שירותים לעסקים קטנים ובינוניים שולבה במרכז התמיכה בעסקים "העסק שלי" של אדיגאיה.

כיום באדיגאיה עסקים קטנים ובינוניים מהווים למעלה משליש מהתוצר האזורי הגולמי וחמישית מההשקעות ברפובליקה. עסקים קטנים ובינוניים מהווים כרבע ממספר העובדים הרשומים באדיגאיה, שהם יותר מ -32 אלף איש המועסקים במשק.