AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

באדיגאיה מתוכנן להקים פארק תיירותי - מישור דאחה

אתר השקעות כבר הוקם בגבולות היישוב הכפרי דאחה (דאחובסקי) בשטח כולל של 75 דונם. כך אמר ראש הרפובליקה של אדיגאיה מוראת קומפילוב במהלך נאום בפני מועצת המדינה-האסה (פרלמנט).

לדבריו, ניתן יהיה לממש את הפוטנציאל של אתר השקעות זה רק אם ייווצר אתר הנופש הגדול בהר לגונאקי. פרויקט היקף רחב זה של דאחה ישפיע לא רק על התפתחות התיירות אלא גם על כלכלת הרפובליקה כולה.

היקף ההשקעות המתוכנן מחוץ לתקציב הוא 23 מיליארד רובל. היקף ההכנסות בשנה יסתכם ב -3.5 מיליארד רובל. ההכנסות לתקציב המאוחד של הרפובליקה יגדלו בכ -400 מיליון רובל, וכחצי מיליארד רובל יהיו הכנסות ממגזרים כלכליים קשורים. ייווצרו אלפיים מקומות עבודה.