AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

קברדינו-בלקריה וקרצ'אי-צ'רקסיה נכנסו לעשירייה הראשונה לטיולים

הרפובליקה של קברדינו-בלקריה והרפובליקה של קרצ'אי-צ'רקסיה נכנסו לעשרת האזורים האהובים ביותר בפדרציה הרוסית לטיולים, ותפסו את המקום הרביעי והשביעי של הדירוג. השירות להזמנת מקומות לינה לחופשה TVIL.RU ראיין משתמשים ברשתות החברתיות וקבע לאיזו רפובליקה אתנית של רוסיה הם ילכו.

העשירייה הראשונה כוללת את עשר הרפובליקות האתניות הנחשקות ביותר של הפדרציה הרוסית לטיולים: אלטאי 42%, דגסטן 14%, טטרסטן 12%, קברדינו-בלקריה 8%, חקאסיה 6%, בשקורטוסטן 5%, קרצ'אי-צ'רקסיה 4%, טיובה 4%, סאחה 3%, צ'ובשיה 3%.