AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

באדיגאיה יוקצו 389.1 מיליון רובל מענקים וסובסידיות לחקלאים

נשיא רפובליקת אדיגאיה מוראת קומפילוב בישיבת הממשלה התייחס לנושאי מתן הסובסידיות לחקלאים והצביע על הצורך בשימוש יעיל ובזמן של אמצעי תמיכה במגזר החקלאי.

על פי משרד החקלאות של אדיגאיה, השנה הוקצו 389.1 מיליון רובל מענקים וסובסידיות לחקלאים, מתוכם 33.33 מיליון רובל כבר הוענקו. המשימה היא לזרז את אספקת הכספים ליצרנים החקלאיים במהירות האפשרית.

ראש הרפובליקה הדגיש כי מתן סובסידיות תלוי ישירות גם בקיום אמצעי בטיחות באש. מוראת קומפילוב הורה להביא לחקלאים מידע מלא אודות התנאים שיש להקפיד עליהם, וכן למנוע הפרות בעת שריפת קש אורז ועשבים שוטים.