AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

הרשויות באדיגאיה מתכננות להקים שדה תעופה במייקופ

ראש אדיגאיה, מוראת קומפילוב, במסגרת פגישת הוועדה הממשלתית לפיתוח תיירות, שהתקיימה בקישור וידאו על ידי סגן ראש ממשלת הפדרציה הרוסית דמיטרי צ'רנישנקו, דיווח על הפרויקט להקמת אתר נופש אקולוגי "לאגאנאקי" באדיגאה,- כך מדווח שירות העיתונות של ממשלת הרפובליקה.

ניתן לבנות את שדה התעופה במייקופ, שיכפיל את זרימת התיירים לאדיגאה. יישום הפרויקט יתרום לפיתוח אתר הנופש האקולוגי ההררי "לאגאנאקי",- כך מצטט שירות העיתונות את דבריו של ראש הרפובליקה.