AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

באדיגאיה השכר הממוצע בחודש מאי הסתכם ב -36,037 רובל

צילום: Pixabay.com

במחלקת הסטטיסטיקה של אדיגאיה (אדיגאיה-סטאט) דיברו על השכר החודשי הממוצע של העובדים ברפובליקה למאי 2021.

על פי המחלקה, הוא הסתכם ב -36,037.3 רובל (490 דולר).

השכר הגבוה ביותר במאי 2021 היה בקרב עובדי ארגונים העוסקים בפעולות כרייה (פי 1.5 מהממוצע הארצי), פעילויות פיננסיות וביטוחיות (פי 1.3), תחבורה ואחסון (פי 1.2).

בין ענפי העיבוד נצפתה שכר הגבוה ביותר בארגונים העוסקים בייצור מוצרי פחם (קוקה) ונפט (גבוה פי 2.7 מהממוצע הארצי).

במאי 2021 השכר היה נמוך מהממוצע הארצי בארגונים העוסקים בהפעלת בתי מלון ומסעדות (פי 1.5), פעילויות מנהליות ושירותים נוספים נלווים (פי 1.5), אספקת שירותים אחרים (1.4).