AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

מחזור המסחר הקמעונאי באדיגאיה במשך 5 חודשים עלה על 48 מיליארד רובל

ברפובליקה של אדיגאיה מחזור המסחר הקמעונאי במאי 2021 הסתכם ב -11.3 מיליארד רובל.

באחוזים, מדובר על 168.4% מהתקופה המקבילה אשתקד, וזאת על פי שירותי הסטטיסטיקה של הרפובליקה.

לפי המשרד, בינואר-מאי 2021 מחזור המסחר הקמעונאי ברפובליקה עבר 48 מיליארד רובל, שהם 122.4% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020.