AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

תצפית חדשה מעל מישור דגואקסקאיה היפה

תיקון כביש דאכובסקאיה-לאגה-נאקי.

שחזור הכביש מתבצע במסגרת התוכנית "פיתוח חברתי וכלכלי של הרפובליקה של אדיגאיה".

הוא כולל לא רק החלפת קרקעית הכביש, אלא גם סידור אזורים למנוחה וכן רמפות חירום.