AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

ראש ממשלת קרצ'אי-צ'רקסיה הבטיח לשפר מספר מתקנים חברתיים

ראש ממשלת קרצ'אי-צ'רקסיה אסלן אוזוב הבטיח לתושבי הרפובליקה לשפר כמה מתקנים חברתיים ברפובליקה. הוא הגיע להחלטה כזו לאחר שקיים פגישות עם אזרחים, וזאת על פי דיווח הרשויות הרפובליקניות.

יצוין כי בית הכושר של בית הספר בכפר קורדז'ינובו, הכביש והמדרכות בעיר קרצ'אייבסק (בנתיב בולניצ'ני, בשטח של כאלף מ"ר) והעיר צ'רקסק (השביל אל מרכז השיקום "נדז'דה" משדרות לנין) יתוקנו.

מוקדם יותר נודע כי 10 מעיינות נרזן עוצבו בקרצ'אי-צ'רקסיה.