AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

באדיגאיה ארבעה יזמים קיבלו הלוואות מועדפות לפיתוח עסקי

תמונה: הבניין של קרן לתמיכה ביזמות של רפובליקת אדיגאיה

ארבעה יזמים מהרפובליקה של אדיגאיה במסגרת הפרויקט הלאומי יקבלו מיקרו -הלוואות מועדפות בסכום כולל של 9 מיליון רובל. כך דיווח משרד הפיתוח הכלכלי של הרפובליקה.

יום לפני כן התקיימה ישיבה סדירה של הוועדה לאספקת הלוואות של "הקרן לתמיכה ביזמות של הרפובליקה של אדיגאיה". ארבע פניות של עסקים קטנים ובינוניים נבדקו ואושרו לקבלת מיקרו-הלוואות בסך כולל של 9 מיליון רובל.

"שלוש בקשות בסכום של 5.5 מיליון רובל הגיעו ממייקופ, בקשה נוספת של 3.5 מיליון רובל ממחוז קרסנוגווארדיסקי", נמסר מהמשרד.